Politika kolačića za ExYuRadio Stanice

Ovo je politika kolačića za ExYuRadio Stanice, dostupna sa https://exyuradio.rs

Šta su kolačići

Kao što je uobičajena praksa kod gotovo svih profesionalnih veb lokacija, ova veb lokacija koristi kolačiće, odnosno male datoteke koje se preuzimaju na vaš računar, da bi poboljšala vaše iskustvo. Ova stranica opisuje koje informacije prikupljaju, kako ih koristimo i zašto ponekad moramo da skladištimo ove kolačiće. Takođe ćemo podeliti kako možete sprečiti da se ovi kolačići čuvaju, ali to može smanjiti verziju ili ‚razbiti‘ određene elemente funkcionalnosti veb lokacija.

Za opšte informacije o kolačićima, pročitajte „Šta su kolačići“. Informacije u vezi sa kolačićima iz ove Politike o kolačićima su od proizvođača politike privatnosti.

Kako koristimo kolačiće

Kolačiće koristimo iz različitih razloga opisanih u nastavku. Nažalost, u većini slučajeva ne postoje standardne opcije za onemogućavanje kolačića bez potpunog onemogućavanja funkcionalnosti i funkcija koje dodaju ovoj veb lokaciji. Preporučuje se da ostavite sve kolačiće ako niste sigurni da li su vam potrebni ili ne u slučaju da se koriste za pružanje usluge koju koristite.

Onemogućavanje kolačića

Podešavanje kolačića možete da sprečite podešavanjem podešavanja u svom pregledaču (kako to učiniti potražite u pomoći pregledača). Imajte na umu da će onemogućavanje kolačića uticati na funkcionalnost ove i mnogih drugih veb lokacija koje posećujete. Onemogućavanje kolačića obično rezultira i onemogućavanjem određenih funkcionalnosti i karakteristika ove veb lokacije. Zbog toga se preporučuje da ne onemogućavate kolačiće. Ova Politika kolačića kreirana je uz pomoć Generatora politike kolačića sa CookiePolicyGenerator.com.

Kolačići koje postavljamo

Obrasci povezani kolačići

Kada predate podatke putem obrasca kao što su oni koji se nalaze na kontakt stranicama ili obrascima za komentare, kolačići mogu biti postavljeni tako da pamte vaše korisničke podatke za buduću prepisku.

Da bismo vam pružili sjajno iskustvo na ovoj veb lokaciji, mi pružamo funkcionalnost da podesimo vaše postavke o načinu rada ove veb lokacije kada je koristite. Da bismo zapamtili vaše postavke, moramo da postavimo kolačiće tako da se ove informacije mogu pozivati svaki put kada na vašu interakciju sa stranicom utiču vaše preferencije.

Kolačići treće strane

U nekim posebnim slučajevima koristimo i kolačiće koje pružaju pouzdane treće strane. Sledeći odeljak detaljno opisuje koje kolačiće nezavisnih proizvođača možete naići na ovoj veb lokaciji.

Ova veb lokacija koristi Google analitiku koja je jedno od najrasprostranjenijih i najpouzdanijih rešenja za analitiku na vebu, koje nam pomažu da razumemo kako koristite veb lokaciju i načine na koje možemo poboljšati vaše iskustvo. Ovi kolačići mogu pratiti stvari kao što su koliko vremena provodite na veb lokaciji i stranicama koje posećujete kako bismo nastavili da proizvodimo zanimljiv sadržaj.

Za više informacija o kolačićima Google analitike pogledajte zvaničnu stranicu Google analitike.

Analitika nezavisnih proizvođača koristi se za praćenje i merenje upotrebe ove veb stranice kako bismo mogli da nastavimo da proizvodimo zanimljiv sadržaj. Ovi kolačići mogu pratiti stvari kao što su koliko vremena provodite na veb lokaciji ili stranicama koje posećujete, što nam pomaže da shvatimo kako možemo poboljšati veb lokaciju za vas.

Usluga Google AdSense koju koristimo za prikazivanje reklama koristi DoubleClick kolačić za prikazivanje relevantnijih oglasa na vebu i ograničavanje broja prikaza oglasa.

Za više informacija o Google AdSenseu pogledajte zvanična česta pitanja o privatnosti za Google AdSense.

Nekoliko partnera se oglašava u naše ime, a kolačići za praćenje pridruženih kompanija jednostavno nam omogućavaju da vidimo da li su naši kupci došli na veb lokaciju putem jedne od naših partnerskih veb lokacija, kako bismo ih mogli na odgovarajući način kreditno odobriti i po potrebi omogućiti našim pridruženim partnerima da daju bilo koji bonus koji mogu pružiti vam kupovinu.

Više informacija

Nadam se da vam je to razjasnilo stvari i kao što je prethodno pomenuto, ako postoji nešto za šta niste sigurni da li vam treba ili ne, obično je sigurnije da kolačiće ostavite omogućenima u slučaju da deluje u interakciji sa nekom od funkcija koje koristite na našoj veb lokaciji.

Međutim, ako i dalje tražite više informacija, možete nas kontaktirati putem jednog od naših omiljenih načina kontakta:

E-pošta: info@exyuradio.rs

Cookie Policy for ExYuRadio Stanice

This is the Cookie Policy for ExYuRadio Stanice, accessible from https://exyuradio.rs

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies, please read "What Are Cookies". Information regarding cookies from this Cookies Policy are from the Privacy Policy Generator.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies. This Cookies Policy was created with the help of the Cookies Policy Generator from CookiePolicyGenerator.com.

The Cookies We Set

 • Forms related cookies

  When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

 • Site preferences cookies

  In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

 • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

  For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

 • Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content. These cookies may track things such as how long you spend on the site or pages you visit which helps us to understand how we can improve the site for you.

 • The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.

  For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.

 • Several partners advertise on our behalf and affiliate tracking cookies simply allow us to see if our customers have come to the site through one of our partner sites so that we can credit them appropriately and where applicable allow our affiliate partners to provide any bonus that they may provide you for making a purchase.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

 • Email: info@exyuradio.rs

Cookie Policy for ExYuRadio Stanice

This is the Cookie Policy for ExYuRadio Stanice, accessible from https://exyuradio.rs

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‚break‘ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies, please read „What Are Cookies“. Information regarding cookies from this Cookies Policy are from the Privacy Policy Generator.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies. This Cookies Policy was created with the help of the Cookies Policy Generator from CookiePolicyGenerator.com.

The Cookies We Set

 • Forms related cookies

  When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

 • Site preferences cookies

  In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

 • This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

  For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

 • Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content. These cookies may track things such as how long you spend on the site or pages you visit which helps us to understand how we can improve the site for you.

 • The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.

  For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.

 • Several partners advertise on our behalf and affiliate tracking cookies simply allow us to see if our customers have come to the site through one of our partner sites so that we can credit them appropriately and where applicable allow our affiliate partners to provide any bonus that they may provide you for making a purchase.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

 • Email: info@exyuradio.rs